Przejdź do treści
x

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Świeciu

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 1 zbudowana została w 1916 roku. Jest jedną z najstarszych świeckich szkół. Budynek zwraca uwagę swoją architekturą i zadbanym wyglądem. Od 2004 roku rozpoczęto prace związane z przystosowaniem wnętrza szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

Z- ca dyrektora

mgr Małgorzata Pietrzykowska

Atuty naszej szkoły:

 • Dobrze przygotowana merytorycznie i metodycznie kadra wprowadzająca aktywizujące metody pracy z uczniami, ucząca skutecznie oraz życzliwa dla uczniów.
 • Program szkoły nastawiony na wszechstronny rozwój ucznia.
 • Duża liczba uczniów, którzy uzyskują stypendia naukowe.
 • Liczne sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych ruchowo w oddziałach integracyjnych.
 • Aktywnie działający Samorząd Uczniowski.
 • Atrakcyjne położenie szkoły i estetyka pomieszczeń szkolnych.

Zapewniamy naszym uczniom i ich rodzicom:

 • Miłą, rodzinną i twórczą atmosferę.
 • Możliwość czynnego udziału rodziców w życiu szkoły.
 • Aktywną edukację.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach różnorodnych kół zainteresowań.
 • Możliwość udziału w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Nowoczesną salę komputerową.
 • Dodatkową pomoc dla uczniów z trudnościami w nauce.
 • Wsparcie pedagoga szkolnego.
 • Bogatą ofertę zajęć sportowych, m.in. wyjazdy na basen, zajęcia w hali widowiskowo – sportowej, sali gimnastycznej.
 • Liczne wycieczki krajoznawcze, rekreacyjne.
 • Uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, koncertach, itp.
 • Szeroki program imprez klasowych i szkolnych.

Nasi nauczyciele