Przejdź do treści
x

Informacje dla rodziców

Każdy nauczyciel zatrudniony w świetlicy wie, że jego praca ma odmienny i specyficzny charakter. Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia.

Opieką w świetlicy otoczone są dzieci z klas I - III rodziców czynnych zawodowo.

Świetlica czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku) od godziny 6:30 do 16:00.

Nauczyciele zapewniają organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

W szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy i złożyć ją u wychowawcy świetlicy do 15 września (kartę można pobrać w świetlicy).


Regulamin świetlicy

 • Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne.
 • Wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas.
 • Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie.
 • Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
 • Tworzymy gromadkę, w której każdemu powinno być dobrze.
 • Lubimy porządek i czystość.
 • Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
 • Chętnie pełnimy dyżury.
 • Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy bez zgody właściciela.
 • Jesteśmy kulturalni w zachowaniu podczas spożywania posiłków.
 • Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i słabszym.
 • Kochamy ludzi, kwiaty i zwierzęta.
 • Dbamy o piękny polski język.
 • Obowiązki znamy i nie lekceważymy ich.
 • Musimy przestrzegać regulaminu świetlicowego, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było tu dobrze.